Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi
Bahçeşehir Kolejinde yabancı dil eğitimi en yüksek uluslararası dil standartlarını hedefler. Yabancı dil programı Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) standartlarına göre oluşturulur ve yabancı dil dersleri öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik geçmişleri göz önünde bulundurularak ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaştırılarak hazırlanır.
21. yüzyıl becerilerine sahip dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji Liselerinde Kişiye Özgü Öğretim Modeli'ni temel alan proje temelli ve sorgulamaya dayalı bir yabancı dil eğitimi uygulanır.

Amaçlarımız;

  • Öğrencilerimize yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) proje temelli öğrenme modeliyle yaparak ve yaşayarak kazandırmak.
  • Öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) ve Pearson Küresel İngilizce Ölçeği (Pearson's Global Scale of English) ile belirlenmiş B2+ dil yeterlik seviyesine ulaştırmak.
  • Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası dil yeterlik sınavlarında başarılı olabilecek akademik donanımı kazanmalarını sağlamak.
  • Sorgulama temelli öğretim modeliyle üst düzey düşünme becerileri kazandırmak.
  • Okullarımızda, öğrencilerimizi 11. sınıfın sonunda IELTS, TOEFL, ACT ve SAT gibi sınavlarda başarılı olacak İngilizce seviyesine ulaştırmak.

Okullarımızda İngilizce dersleri; her ünite sonunda bir proje hazırlamaya yönelik, sorgulama temelli ve öğrenci merkezli bir eğitim modeli izleyerek öğrencilerimizin yabancı dilde okuma ve dinleme becerilerinin yanı sıra konuşma ve yazma becerilerini de geliştirecek bir program takip eder.

Bu çalışmalar sonucunda birçok öğrencimiz MiT, Stanford, Washington University, National Research Nuclear University, Heidelberg University, State University of New York, Purdue University, Northeastern University, Virginia Polytechnic University, University of Toronto gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden tam burslu olmak üzere kabul almışlardır.

Dijitalleştirilmiş Yabancı Dil Eğitimi
Bahçeşehir Koleji lise İngilizce programında öğrencilerimizin uluslararası standartlarda, yüksek kalitede hizmet veren online eğitimde öncü dijital eğitim platformlarına erişimi bulunmaktadır.

Bu platformlar ile kurduğumuz ortaklıklar ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri için hazırlanmış dijital yabancı dil öğrenim araçları kullanılarak öğrencilerimize ders içi ve ders ışı etkinliklerle yabancı dilde pratik yapma imkânı sunulur.

Ayrıca yapay zekâ tabanlı öğrenme platformumuz Metodbox ile öğrencilerimize akademik ve genel İngilizcelerini geliştirecek kaynaklara erişim sunulur. Metodbox ve diğer uluslararası standartlardaki dijital eğitim platformları ile yapılan çalışmalar sonucunda Bahçeşehir Koleji İngilizce programı bünyesinde bulunan bütün ödevlendirmeler dijital olarak öğrencilerimizin kullanımına sunulur.

Yabancı Dil Etkinlikleri
Liselerimizde yürütülen yabancı dil kulüp çalışmaları kapsamında gerek hafta içi gerekse hafta sonu takviye kursları, drama çalışmaları, İngilizce aktivite günleri, bahar aylarında düzenlenen kitap fuarları ve uluslararası projelere katılımlar, BKMUN organizasyonu, Yabancı Dil Kısa Film yarışması, BEST (Bahçeşehir English Speaking Tournament) gibi etkinliklerle öğrencilerimize yabancı dillerini sadece sınıf içerisinde değil sınıf dışında da hem uluslararası yarışma ve organizasyonlarda hem de sosyal etkinlik ortamlarında kullanma ve pratik yapma imkanı sağlanır.

Hazırlık Sınıfı
Hazırlık sınıfı İngilizce programı, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitim ile Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin, 9. sınıf akademik programının kazanım ve becerilerini edinebilecek yabancı dil alt yapısına sahip olması için gerekli olan İngilizce dil yeterlilik seviyesine erişmesini amaçlar. 4 temel dil becerisini aynı anda kazandırmayı amaçlayan programımız ile öğrencilerimiz zaman içerisinde yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek Hazırlık sınıfı sonunda akademik olarak 9. sınıf yabancı dil programına katılmaya hazır hale gelirler. Hazırlık sınıfı yabancı dil öğretim programımız, uluslararası standartlarda hazırlanmış materyaller ve dijital öğrenme araçları ile İngilizceyi hem akademik hem de sosyal ortamlarda etkin bir şekilde kullanabilecek dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlar.

İkinci Yabancı Dil
Bahçeşehir Koleji Liselerinde ikinci yabancı dil Almancadır. İkinci yabancı dil olan Almanca eğitimi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) göre gerçekleştirilmektir. Öğrencilerin Almancayı A2 seviyesinde öğrenmeleri sağlanır ve dileyen öğrenciler uluslararası geçerliliği olan Almanca Dil Sertifikaları sınavına katılıp, başarı belgesi alabilir.