Fentek Eğitim

Bahçeşehir Koleji lise eğitiminde proje bazlı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM+A odaklı eğitim anlayışını hayata geçirir. Öğrencilerin yalnızca üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak altyapı ile lise eğitimini tamamlamaları hedeflenir.

STEM+A Merkezi’nde projelerini hayata geçiren, MASTER 6 ile hayata artı değerlerle hazırlanan, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren Bahçeşehir Koleji öğrencileri; farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşarlar.

Programın Vizyonu
Fen ve Teknoloji Liselerimizde vizyonumuz, öğrencilerimizi 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileri ile donatarak geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen, üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Programın Hedefleri

 • Müfredat programının akademik kazanımlarının yanı sıra öğrencilere kendine değer verme ve yeteneklerini keşfetme becerileri kazandırmak; fiziksel, zihinsel, sosyal kapasitelerini ve buna bağlı olarak öz güven düzeylerini artırmak.
 • Toplumun geleceğinde nasıl rol alacakları ve hangi meslekleri hangi yeterliliklerle yapabilecekleri konusunda farkındalık sağlamak.
 • Toplumsal duyarlılık ve farkındalığı sağlamak ve eş zamanlı olarak birey olma ve aidiyet duygularını beslemek.
 • Modern ve teknolojik yaşamın beraberinde getirdiği dünya vatandaşlığı kavramını benimsetmek.
 • Evrensel hoşgörü ve barış duygusunu benimsemiş, farklı kültürlere duyarlı bireyler yetiştirmek.

Master 6
Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir eğitim modelidir. Master 6 eğitim modeli, “STEM+A Uygulamaları” ve “21. Yüzyıl Becerileri” temel alınarak hazırlanmıştır ve bireyin yaşamın tüm alanlarına dair donanımlı bir şekilde gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşur.

 • Beceri Geliştirme Modülü
 • Fiziksel Gelişim Modülü
 • Kişisel Gelişim Modülü
 • Topluma Hizmet Modülü
 • Uygulamalı Mesleki Gözlem Modülü
 • Yaşamsal Beceri Modülü

Master 6 öğrencilerin yaşamsal kazanımlarını artırmanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışı üniversite kabullerinde etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

STEM+A Merkezleri
Tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde oluşturulan STEM+A Merkezleri; fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat tasarım atölyesi gibi farklı alanları tek mekânda topluyor. STEM +A Merkezleri; fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında, projeye dayalı, disiplinler arası çalışma ve üretim için en uygun eğitim ortamını sunmak üzere tasarlanmıştır.

Mentor Öğretmenlik Sistemi
Bahçeşehir Kolejinde her öğrenciye bir mentor öğretmen bire bir danışmanlık yapar. Mentor öğretmenlik sistemi ile her öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin takip edilmesi ve başarısının yükseltilmesi, kendisi ile ilgili kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesi hedefleniyor. Mentor öğretmen veli ile düzenli aralıklarla sürdürdüğü diyalog sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen arasında sağlıklı iletişimin sürekliliğini sağlıyor. Lise hayatının en başından beri sürdürülen mentorluk sistemi ile ulusal sınavlara hazırlık sürecinde de öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında mentor öğretmenler etkin rol oynuyor.

Akademik Başarı
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri akademik başarılarıyla Türkiye’nin zirvesinde yer alıyor. Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, çok yönlü eğitimiyle her alanda başarılı gençler yetiştiriyor. Patent başvuru sayısıyla birçok üniversitenin önüne geçen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, 2016 YGS-LYS sınavında Türkiye genelinde 1. lise olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Tüm Okullarda Eşgüdümlü Akademik Çalışmalar
Türkiye’nin her yerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinen Bahçeşehir Kolejinde konu sırası ve ders planları tüm okullarda aynı olup sınavlar eşzamanlı olarak aynı sorularla yapılıyor. Sınav sonuçları tüm Türkiye’deki Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin sınav sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendiriliyor ve böylece çok daha anlamlı ölçme değerlendirme verileri elde ediliyor. Bahçeşehir Kolejinde ders konuları ortak bir yıllık plan üzerinden işleniyor. Bu yolla tüm okullarımızda konular arasında koordinasyon sağlanıyor. Yıllık plan ve konuların dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kazanımlar dikkate alınarak yapılıyor. Bununla birlikte yıllık planlardaki ders saatlerimizin süreleri üniversiteye giriş sınavlarında çıkacak konulara ve kazanım önemine göre ayarlanıyor. Ayrıca 11. ve 12. sınıflarımızda TYT ve AYT’ye yönelik bir akademik çalışma programı uygulanıyor. Bu program doğrultusunda diğer düzeylerde olduğu gibi ortak kaynak kitaplar tespit ediliyor ve yıl boyunca bu kaynak kitaplar kullanılıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi
Bahçeşehir Kolejinde "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi" uygulanarak öğrencilerin eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanmaları sağlanıyor.

Bu sistem doğrultusunda haziranda iki haftalık çalışma ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıkları başlıyor. Ağustos ayında üç haftalık programla 12. sınıfların Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlıkları devam ediyor. 11. ve 12. sınıflarda cumartesi günleri derslere devam ediliyor. Tüm yıl haftada 6 gün 49 saatlik program uygulanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlık yapılıyor. Ara tatil ve yarıyıl tatilinde birer hafta üniversite hazırlık çalışmaları devam ediyor. 11. ve 12. sınıflarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik olarak tamamen kurum içi çalışmalarla desteklenen öğrenciler Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının yarım asrı aşkın birikimi ile Türkiye’nin en tecrübeli sisteminden faydalanarak sınavlara hazırlanır. Bahçeşehir Kolejinde 12. sınıflarda tercih edilen ilk 3 üniversiteye yerleşme başarısı %98,3’tür. Bahçeşehir Kolejinin mezunlarına Bahçeşehir Üniversitesinde çeşitli oranlarda burslu okuma imkanları sağlanır. Tüm sınıflarda düzenli aralıklarla kazanım değerlendirme ve üniversite giriş sınavlarına yönelik deneme sınavları yapılır. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda tercih edilen ilk 3 üniversiteye %100 yerleştirme oranına sahiptir.