Fentek Eğitim

Bahçeşehir Koleji lise eğitiminde proje bazlı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM+A odaklı eğitim anlayışını hayata geçirir. Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamaları hedeflenir. STEM+A Merkezi’nde projelerini hayata geçiren, MASTER 6 ile hayata artı değerlerle hazırlanan, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren Bahçeşehir Koleji öğrencileri farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşar.

Programın Vizyonu
Öğrencilerimizi 21. yüzyıl yaşam ve kariyer becerileri ile donatarak geleceğin liderleri, bilim insanları ve global ekonomi içinde rekabet edebilen, üretken, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Programın Hedefleri

 • Öğrencilere müfredat programının akademik kazanımlarının yanı sıra kendine değer verme, yeteneklerini keşfetmelerini sağlama fiziksel, zihinsel, sosyal kapasitelerini ve buna bağlı olarak öz güven düzeylerini artırma,
 • Toplumun geleceğinde nasıl bir rol alacağını, hangi mesleği, hangi yeterliliklerle yapabileceği konusunda farkındalık sağlama,
 • Toplumsal duyarlılık ve farkındalığı sağlama, birey olma ve aidiyet duygularını besleme,
 • Modern ve teknolojik yaşamın beraberinde getirdiği dünya vatandaşlığı kavramını benimsetme,
 • Evrensel hoşgörü ve barış duygusunu benimsemiş, farklı kültürlere duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Master 6
Master 6 bireyin, değişen toplumsal koşullar ve teknolojik çağı yakalama ihtiyacı doğrultusunda dünya vatandaşlığına geçişini hedefleyen bir programdır. Program yaşamın tüm alanlarına dair bireyin donanımlı bir şekilde gelişimini sağlayacak 6 farklı modülden oluşur.

 • Beceri Geliştirme Modülü
 • Fiziksel Gelişim Modülü
 • Kişisel Gelişim Modülü
 • Topluma Hizmet Modülü
 • Uygulamalı Mesleki Gözlem Modülü
 • Zorunlu Sertifika Modülü

Master 6 programı, “STEM+A Uygulamaları” ve “21. Yüzyıl Becerilerini” temel alarak hazırlanmıştır. Bu program öğrencilerimizin yaşamsal kazanımlarını artırmanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışı üniversite kabullerinde etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

STEM+A Merkezleri
Tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde oluşturulan STEM+A Merkezleri; fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat-tasarım atölyesi gibi farklı alanları tek mekânda topluyor. STEM +A Merkezleri, fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında, projeye dayalı, disiplinler arası çalışma ve üretim için en uygun eğitim ortamını sunmak üzere tasarlanmıştır

Yabancı Dil Eğitimi
Bahçeşehir Kolejinde yabancı dil eğitiminin seviyesi uluslararası dil standartlarına göre belirlenir ve yabancı dil dersleri öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik geçmişleri göz önünde bulundurularak ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilerek hazırlanır.
Bahçeşehir Kolejinde yabancı dil eğitimiyle; yabancı dili yaşatarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak, üniversiteye giriş dil sınavında başarılı olmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yabancı dilde en iyi dereceleri almalarını sağlamak, İngilizce sunum becerilerini geliştirmek, 11. Sınıfın sonunda CAE, IELTS, TOEFL, ACT ve SAT gibi sınavlarda başarılı olacak İngilizce seviyesine ulaştırmak hedeflenir.
Bahçeşehir Kolejinde İngilizce dersleri IS (Integrated Skills-Tüm becerilerin ve gramerin birlikte öğretilmesi), CS (Communication Skills - Konuşma, dinleme gibi iletişim becerilerinin birlikte öğretilmesi), Literature (Edebiyat), Academic Writing (Akademik makalaler yazma) adımlarından oluşur.
Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz MIT, Stanford, Washington University, National Research Nuclear University, Heidelberg University, State University of New York, Purdue University, Northeastern University, Virginia Polytechnic University, University of Toronto gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden tam burslu olmak üzere kabul almışlardır.
Liselerimizde yürütülen yabancı dil kulüp çalışmaları kapsamında, gerek hafta içi, gerekse hafta sonu takviye kursları, drama çalışmaları, İngilizce aktivite günleri, bahar aylarında düzenlenen kitap fuarları ve uluslararası projelere katılımlar gerçekleşmektedir.


Hazırlık Sınıfı

 • IS (Integrated Skills-Tüm becerilerin ve gramerin birlikte öğretilmesi) ,
 • CS (Communication Skills-Konuşma, dinleme gibi iletişim becerilerinin birlikte öğretilmesi),
 • Reading and Writing (Okuma ve Yazma),
 • Reading into Writing (Büyük sınıflarda uyguladığımız okuma sonrası yazma becerilerinin geliştirilmesi),
 • Literature (Edebiyat),
 • Academic Writing (Akademik makalaler yazabilme) dersleri verilir.
Liselerimizde yürütülen yabancı dil kulüp çalışmaları kapsamında, gerek hafta içi, gerekse hafta sonu takviye kursları, drama çalışmaları, İngilizce aktivite günleri, bahar aylarında düzenlenen kitap fuarları ve uluslararası projelere katılımlar gerçekleşmektedir.

2. Yabancı Dil
Okullarımızda ikinci yabancı dil genel olarak Almanca’dır. Öğrencilerimizin Almanca’yı belli seviyede öğrenmeleri sağlanmaktadır. Almanca dil yeterliliğini ölçen FIT sınavlarına katılan öğrencilerimizin hemen hepsi başarı sertifikası almaktadır. Bu yıl aramıza katılan Bartın lisemizde ikinci yabancı dil İspanyolca’dır.

Mentor Öğretmenlik Sistemi
Bahçeşehir Kolejinde her öğrenciye bir mentor öğretmen bire bir danışmanlık yapar. Mentor öğretmenlik sistemi ile her öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin takip edilmesi ve başarısının yükseltilmesi, kendisi ile ilgili kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesi hedefleniyor. Mentor öğretmen veli ile düzenli aralıklarla sürdürdüğü diyalog sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen arasında sağlıklı iletişimin sürekliliğini sağlıyor. Lise hayatının en başından beri sürdürülen mentorluk sistemi ile ulusal sınavlara hazırlık sürecinde de öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında mentor öğretmenler etkin rol oynuyor.

Akademik Başarı
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri akademik başarılarıyla Türkiye’nin zirvesinde yer alıyor. Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, çok yönlü eğitimiyle her alanda başarılı gençler yetiştiriyor. Patent başvuru sayısıyla birçok üniversitenin önüne geçen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, 2016 YGS-LYS sınavında Türkiye genelinde 1. lise olarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Tüm Okullarda Eşgüdümlü Akademik Çalışmalar
Türkiye’nin her yerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinen Bahçeşehir Okullarında konu sırası ve ders planları tüm okullarda aynı olup sınavlar eşzamanlı olarak aynı sorularla yapılır. Sınav sonuçları tüm Türkiye’deki Bahçeşehir Okulları öğrencilerinin sınav sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir ve böylece çok daha anlamlı ölçme değerlendirme verileri elde edilir.
Bahçeşehir Okullarında ders konuları ortak bir yıllık plan üzerinden işlenmektedir. Bu yolla tüm okullarımızda konular arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Yıllık plan ve konuların dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kazanımlar dikkate alınarak yapılmıştır. Bununla birlikte yıllık planlardaki ders saatlerimizin süreleri üniversiteye giriş sınavlarında çıkacak konulara ve kazanım önemine göre ayarlanmaktadır. Ayrıca 12.sınıflarımızda YGS ve LYS’ye yönelik bir akademik çalışma programı uygulanmaktadır. Bu program doğrultusunda ortak kaynak kitaplar tespit edilmekte ve yıl boyunca bu kaynak kitaplar kullanılmaktadır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi
Bahçeşehir Kolejinde "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi" uygulanarak öğrencilerin eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanmaları sağlanıyor.
Bu sistem doğrultusunda haziranda iki haftalık çalışma ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıkları başlıyor. Ağustos ayında üç haftalık programla 12. sınıfların Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlıkları devam ediyor. 11. ve 12. sınıflarda cumartesi günleri derslere devam ediliyor. Tüm yıl 12. sınıflar için haftada 6 gün 49 saatlik program uygulanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlık yapılıyor. Yarıyıl tatilinde bir hafta üniversite hazırlık çalışmaları devam eder.
11. ve 12. sınıflarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik olarak tamamen kurum içi çalışmalarla desteklenen öğrenciler Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 50 yıllık birikimi ile Türkiye’nin en tecrübeli sisteminden faydalanarak sınavlara hazırlanır.
Bahçeşehir Kolejinde 12. sınıflarda üniversiteye öğrenci yerleştirme başarısı %100’dür. Bahçeşehir Kolejinin mezunlarına Bahçeşehir Üniversitesinde çeşitli oranlarda burslu okuma imkanları sağlanır. Tüm sınıflarda düzenli aralıklarla kazanım değerlendirme ve üniversite giriş sınavlarına yönelik deneme sınavları yapılır. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda tercih edilen ilk 3 üniversiteye %100 yerleştirme oranına sahiptir.